Jokke Schreurs Quartet - Wannes In JazzGroepsleden:

Jokke Schreurs

Henk de Laat

Luc Van den Bosch

Sam Vloemans

Er zijn de laatste jaren nogal wat Wannes-Van-de-Velde-programma's op de Vlaamse planken verschenen, en dat is terecht. Sommige van die programma's hadden een invalshoek, andere niet. Waar in ieder geval geen enkel van die programma's over ging, was over de zuiver muzikale kwaliteiten van het geheel aan kunstenaars dat te vatten is onder de noemer “Wannes Van de Velde”. Dat is dan wat dit programma wél doet. Dit programma heeft het niét over de teksten, niét over de liederen, dit programma gaat enkel en alleen over de compositorische kwaliteit van het Wannes-oeuvre.

Wat is een goede compositie? Een goede compositie is een stuk muziek dat zich op vele domeinen kan laten toepassen. Een goede melodie is een melodie die zich even goed laat spelen door een symfonie-orkest als op een xylofoon, en toch telkens dezelfde melodie blijft. Een goede harmonisering is een klankdecor waarbinnen die melodie volledig en ongecomplexeerd tot uiting komt... Wie leverde dat soort dingen, goede composities? Bach deed dat, Cole Porter..., Duke Ellington... allez, al bij al genomen deden meerdere doch toch nog steeds een beperkt aantal mensen dàt.

Sommige goede melodieën werden door Jazz-muzikanten onder handen genomen en werden aldus “Standards”, melodieën die iedereen in de stiel kent, kan spelen en waar men naar hartelust zijn of haar ding mee kan doen. 

Het Wannes-Van-de-Velde-repertoire bevat héél veel goede melodieën.

Laat ons dat dan maar eens in de verf zetten. 

Laat ons een stel goede jazz-muzikanten verzamelen, een paar die het repertoire kennen, een paar die het helemaal niet kennen. Jokke Schreurs kent het repertoire, en verzamelt de muzikanten. Hij speelt gitaar. Henk De Laat kent het repertoire niet, hij is in 's Hertogenbosch op de wereld geworpen en heeft zelfs moeite om de teksten hoegenaamd te verstaan. Hij levert dus niet alleen een frisse kijk, hij speelt ook contrabas en zingt (scat, uiteraard, want we doen de muziek zonder de teksten). Luc Vanden Bosch was er tot nu toe niet zoveel mee bezig, had hij geen tijd voor, hij had het te druk met spelen met zowat iedereen die op jazz-gebied iets voorstelt in dit land. Hij drumt. En als hij vrij is, komt Sam Vloemans mee. Hij kent het en speelt trompet.